Ben ölünce kadınlarım desin ki:
"Bir düş gördük,
Gümüş telleri bulaştı ellerimize..."
Ben ölünce dostlarım desin ki:
"İyi adamdı, zararı dokunmazdı kimseye,
Ama bir kusuru vardı,
Biraz fazla düşkündü şiire..."