Gündüz yağana yağmur denmez; yağmur gece yağar;
Sıkıntı denir, hüzün denir.
Denizin üstüne yağana yağmur denmez,
Olsa olsa deniz alacağını tahsil ediyor denir.
Şu üstüme yağana yağmur denmez,
Sıska bir fidan sulanıyor denir.
Bin türlü sevdaya yeşillenmek için...