Sevişmek dönüşmektir
Birinci ve ikinci tekil şahıslara
Mahsus
Birinci ve ikinci tekil şahıslar
Arasında