Sevilmenin
Teorisini kurarken
Sevmenin
Pratiği sallanıyor