1930'lara benzer bir şey var
Bu sevdada
Kalkıp pantolonları ütülemeli
Gömlekleri kolalamalı
Hergün traş olmalı
Eski ama insanı yenileyen
Bir şey var bu sevdada